Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Scholen

Wij bieden weer stageplekken aan!

Wij informeren u graag over onze stageplekken voor leerlingen van (V)MBO/VSO/PRO scholen.

Voor wie is de stage bedoeld:
Leerlingen VSO/PRO scholen en leerlingen VMBO en MBO entree.

  • die voor het eerst stage gaan lopen
  • die het bij een reguliere werkgever niet redden
  • waarvan ingeschat wordt dat ze meer kunnen dan dagbesteding en wellicht in aanmerking kunnen komen voor Beschut Werk (aansluiting na school).

Afdelingen/locaties
Stagemogelijkheden op de onderstaande afdelingen:

  • Afdelingen productie (handmatige verpakwerkzaamheden): Edelgasstraat 250, Zoetermeer
  • Afdeling Groen & Milieu: Hoofdlocatie Rijswijk; Steenplaetsstraat 2a
  • Locatie Voorburg; Populierendreef 988
  • Daarnaast werken wij bij diverse werkgevers op locatie. Dit zou wellicht een mogelijkheid zijn gedurende de stage.

Inhoud stage:
Aanleren en ter bevordering van de werknemersvaardigheden door middel van het meewerken in het werkproces. Daarnaast komen de vakvaardigheden aan bod.

Dit kan door:

  • Individuele stage
  • Groepsstage onder begeleiding docent school

Contact opnemen:
Heeft u een leerling waar u een stageplek voor zoekt, neem contact op met:
Gaby v.d. Berg-Elstgeest (trajectbegeleidster) of via 06-34943873

Folder stage lopen bij DSW Rijswijk