Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is er voor iedereen die kan werken, maar een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat met de Participatiewet meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag worden geholpen, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers. De Participatiewet vervangt onder andere de Wet sociale werkvoorziening.

Wachtlijst vervalt

De invoering van de Participatiewet heeft een aantal veranderingen tot gevolg:

  • Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk om als nieuwkomer bij DSW aan de slag te gaan.
  • De wachtlijst voor de Wsw is vervallen per 1 januari 2015.

Extra banen

Werkgevers en de overheid hebben afgesproken dat ze de komende jaren gaan zorgen voor 125.000 extra banen in Nederland. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten en UWV gaan het voor werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker maken om een baan te geven aan mensen met een beperking. Bijvoorbeeld met een loonkostensubsidie, met begeleiding op de werkplek of met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek.

In 2015 en 2016 zullen vooral mensen die op de wachtlijst stonden om aan de slag te gaan via de Wsw in aanmerking komen voor deze extra banen.

U kunt daarin ook zelf het initiatief nemen: u kunt zelf actief werkgevers benaderen of uw casemanager van de gemeente of UWV vragen u daarbij te helpen.

Heeft u een uitkering?

  • Bij een uitkering van UWV (zoals bijvoorbeeld WW, WIA of Wajong) kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van UWV.
  • Als u een bijstandsuitkering heeft, dan zal de casemanager van de gemeente u verder helpen.

Boekje eenvoudig verteld: Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015.