Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Documentatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens het werk, hanteert DSW een gedragscode. Deze regels beschrijven hoe we binnen DSW met elkaar om willen gaan. Zoals ‘groet elkaar’. Of ‘kom schoon op je werk’ en ‘geen drugs of alcohol op de werkvloer’. Juist omdat het in de gedragscode om heel gewone dingen gaat, verwachten wij dat iedereen zich aan deze regels houdt. En dat collega’s elkaar aanspreken wanneer iemand de regels overtreedt.

Boekje eenvoudig verteld 

Mensen met een arbeidsbeperking. Wat verandert er door de Participtatiewet?

Infographic Participatiewet