Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Achterban SW-medewerkers DSW

Beste ouders, verzorgers en/of begeleiders en bewindvoerders,

In de wereld om ons heen is er steeds meer sprake van digitalisering en veel bedrijven stappen over op correspondentie in digitale vorm. Dit maakt onze communicatie zowel voor u als voor ons overzichtelijker en sneller. Ook bij DSW willen we deze stap zetten. Dat betekent dat wij per 1 maart a.s. met u als achterban digitaal zullen gaan communiceren.

Er zijn meerdere redenen waarom wij kiezen voor de overstap naar digitale communicatie. Door digitaal te communiceren kunnen we u sneller en frequenter op de hoogte stellen van de zaken die er binnen DSW spelen. Dit maakt onze communicatie zowel voor u als voor ons overzichtelijker. Bovendien kunt u zo ook de informatie bewaren.

Voor u als ouders, verzorgers en/of begeleiders en bewindvoerders betekent deze verandering dat u onze informatie en uitnodigingen niet langer in papieren vorm ontvangt. Wij zullen de informatie vanaf 1 maart a.s. versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Tevens plaatsen we de informatie op onze website.

Om ervoor te zorgen dat uw juiste gegevens in ons systeem staan, kunt u onderstaand formulier downloaden en via de mail terugsturen naar secretariaat@dswrijswijk.nl.