DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Zuid-Holland Centraal: een regio die werkt!

donderdag 8 oktober 2015

De lokale arbeidsmarkt stimuleren door intensief contact met werkgevers in de regio: dat is de insteek van de samenwerking tussen zes gemeenten en het UWV. Onder de noemer Zuid-Holland Centraal vormen Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Voorschoten en

Met deze regionale aanpak koppelt Zuid-Holland Centraal de vraag, belangen en behoeftes van ondernemers aan het aanbod van werkzoekenden. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gaan immers over gemeentegrenzen heen. Daarmee vergroot de arbeidsmarkt voor werkgevers én werkzoekenden. DSW werkt niet alleen voor een groot aantal van genoemde gemeenten, maar is ook al jaren actief op de lokale arbeidsmarkt. Door een match te maken tussen werkgevers, projecten en diensten aan de ene kant en DSW-medewerkers aan de andere kant. Voor Werken op Locatie (WOL) en groepsdetacheringen.

Handvatten voor MVO

De krachtenbundeling vanuit de Werkgeversservicepunten, het UWV en DSW in Zuid-Holland Centraal is voor alle partijen aantrekkelijk. Werknemers krijgen meer kansen en mogelijkheden voor werk en/of re-integratie bij een regionale onderneming. En ondernemers krijgen op hun beurt handvatten om maatschappelijk ondernemen en social return in hun personeelsbeleid vorm te geven. Zo geven zij bovendien invulling aan de Participatiewet en de Wet Banenafspraak, die respectievelijk januari en april dit jaar ingingen.

Uitvoeren Wet Banenafspraak

Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Via de Wet Banenafspraak moeten werkgevers tot 2026 100.000 extra banen realiseren. De overheid voegt daar nog eens 25.000 banen aan toe. In 2016 kijkt het ministerie van SZW of deze aantallen zijn behaald. Werkgevers met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht om een bepaald percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zowel Zuid-Holland Centraal als DSW ondersteunen ondernemers om de Participatiewet en de Wet Banenafspraak in de praktijk uitvoerbaar te maken.

 

« Terug naar overzicht
Zuid Holland Centraal