DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Winnaar Gouden Schoffel bekend

vrijdag 26 juni 2015

Een idee met een gouden rand. Dat zochten DSW, Stadswerk en NVRD bij de uitreiking van de Gouden Schoffel op 17 juni 2015. Uit drie genomineerden kozen ze het project met het beste idee voor social return. ‘Twente Baanbrekend Landschap’ ontving de eerste prijs.

Participatie: fysiek en sociaal

Werkzaamheden in de openbare ruimte bieden veel kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stadswerk en NVRD organiseerden in de eerste helft van 2015 een serie van zes regionale werkbijeenkomsten “Social Return, we doen het gewoon?!’’. Tijdens de tweede bijeenkomst op 5 maart in Zoetermeer, overhandigde DSW de Gouden Schoffel aan Stadswerk en NVRD. DSW daagde de verenigingen hiermee uit om op zoek te gaan naar het beste idee voor social return. Afsluitend organiseerden NRVD en Stadswerk op woensdag 17 juni het congres ‘Arbeidsparticipatie in afval en beheer openbare ruimte’. Met praktijkvoorbeelden, succesverhalen én de uitreiking van de Gouden Schoffel. De dagvoorzitter was René Paas, voorzitter van Divosa.

De Gouden Schoffel: meest creatief

De Gouden Schoffel is een initiatief van DSW. Samen met de accountmanager SROI, gemeente Apeldoorn en Eijkelboom BV vormde zij de jury die de uiteindelijke winnaar van de Gouden Schoffel bepaalde. Uit de aanmeldingen kwamen drie partijen als beste naar voren. Deze partijen gaven volgens de organisatie blijk van een creatieve SROI-aanpak die voor alle partijen – gemeenten, doelgroep en uitvoerders – positief uitpakte. Op 17 juni koos de jury de uiteindelijke winnaar. Dagvoorzitter René Paas reikte de prijs samen met de jury uit.

Nominaties: drie op rij

Drie organisaties waren genomineerd. Allereerst de gemeente Rotterdam, aangedragen door het Leger des Heils ReShare (samen met Werkgevers Servicepunt Rijnmond en Robedrijf). Hun idee: textiel uit huisafval houden. Ten tweede Twente Baanbrekend Landschap (met Landschap Overijssel, Gemeente Wierden, Gemeente Almelo, Waterschap Vechtstromen, Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) Oost, Soweco en Diverse aannemers). Hun idee: mensen uit de bijstand aan het werk in het groenonderhoud. En tenslotte de gemeente Rotterdam en Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam. Hun idee: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ecologisch groenonderhoud laten doen.

Baanbrekend: het werkt

De pilot Twente Baanbrekend Landschap kwam uiteindelijk als winnaar naar voren, omdat deze het hoogst scoorde op de samenwerking met een werkgever (de aannemer) en de mogelijkheid tot duurzame uitstroom. De pilot is een samenwerkingsproject tussen gemeenten en organisaties (onder andere Gemeenten Wierden en Almelo, Waterschap Vechtstromen, Soweco en diverse aannemers). ‘Baanbrekend Landschap’ biedt mensen uit de bijstand een werkleerplek in het groenonderhoud, met de mogelijkheid tot uitstroom naar een aannemer. Dat het werkt, blijkt: inmiddels zijn negen kandidaten aan de slag bij een aannemer.

« Terug naar overzicht
HT201506170122 Gouden Schoffel