DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Samenwerking in de praktijk

maandag 18 mei 2015

Samenwerken deden ze eigenlijk altijd al. Met de komst van de Participatiewet doen ze dat nog intensiever. Zo startten DSW en Ipse de Bruggen in januari samen het project ‘Praktijkervaringsplaatsen’ (PEP). En huurt Ipse de Bruggen sinds kort de voormalige lijstenmakerij van DSW aan de Edelgasstraat. Hoe ziet de vernieuwde samenwerking er in de praktijk uit?

Georganiseerde samenwerking

De Participatiewet zorgde voor een georganiseerdere samenwerking tussen DSW en Ipse de Bruggen. Samen met zusterorganisatie Ipse/Maatwerk benaderen zij gezamenlijk de arbeidsmarkt en begeleiden ze cliënten. De organisaties maken zo optimaal gebruik van hun kennis en ervaring. Ipse de Bruggen richt zich vooral op langdurige zorg, Ipse/Maatwerk op de WMO en DSW biedt mensen een beschutte werkplek. Gezamenlijk richten zij zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ruimte voor Ipse bij DSW

De samenwerking krijgt nu al vorm omdat Ipse de Bruggen een deel van het gebouw aan de Edelgasstraat van DSW huurt voor haar onderdeel Bisnis. Deze ruimte, de voormalige lijstenmakerij, stond leeg en vanaf half mei voeren cliënten van Ipse de Bruggen hier licht industriële werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige montage, stickerwerk en ompakwerkzaamheden.

Praktijkervaringsplaatsen

Daarnaast werken Ipse/Maatwerk en DSW samen in het project ‘Praktijkervaringsplaatsen’ (PEP). Met hun gezamenlijke expertise kunnen de organisaties de gemeente Zoetermeer goed adviseren. Het doel van PEP is namelijk de gemeente inzicht te geven in de arbeidsmogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit voordat de gemeente een indicatie bij het UWV aanvraagt. Twee trajectbegeleiders van DSW en Ipse/Maatwerk werken nauw samen met voormannen van DSW. Met een ‘werkbril’ van DSW en een ‘zorgbril’ van Maatwerk adviseren zij de gemeente na drie maanden over de mogelijkheden van een cliënt.

Springplank

Ook met de Springplank werken Ipse de Bruggen, Ipse/Maatwerk en DSW samen. Zowel cliënten als medewerkers participeren in deze samenwerking.

Bedrijfsbureau

Ipse de Bruggen en DSW hebben beiden werk nodig voor hun medewerkers. Daarom werken ze samen aan acquisitie en vergoedingen. DSW neemt hierin het voortouw. Vanaf nu zoekt het bedrijfsbureau van DSW dus ook werk voor Ipse de Bruggen.

Voordelen op een rij

De samenwerking tussen DSW en Ipse de Bruggen heeft veel voordelen:

• Uniforme marktbenadering

• Meer diversiteit in werkzaamheden

• Kennis en ervaring delen bij begeleiding van cliënten

• Kostenbesparing voor iedereen

Samenwerking vieren

Als Bisnis verhuist naar DSW vieren we de samenwerking feestelijk met cliënten, medewerkers en relaties. Dat is naar verwachting nog voor het zomerreces.

 

« Terug naar overzicht