DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Samenwerking DSW Rijswijk en CSU al vijf jaar succesvol

donderdag 4 juli 2013

Vijf jaar geleden sloegen DSW Rijswijk en CSU de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een passende baan. ‘Het is mooi om te zien dat de mensen die wij vanuit de sociale werkvoorziening detacheren zich al snel een echte CSU-er voelen’, vertelt DSW-manager Joyce Verhoeven. ‘Maar met de komst van de Participatiewet wordt het spannend hoe we onze goede samenwerking kunnen voortzetten.’

Social Return On Investment (SROI) is er met name op gericht dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen om in te stromen bij een werkgever. Anderhalf jaar geleden nam de rijksoverheid dit principe op in verschillende aanbestedingen. Voor de schoonmaakbranche geldt dat minstens vijf procent van de loonsom besteed moet worden aan social return. ‘Geen probleem’, zegt Ayub Sayem, manager P&O bij CSU. ‘SROI paste al bij ons voordat de rijksoverheid met een verplichting kwam. Als groot schoonmaakbedrijf én familiebedrijf vinden we dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Het benutten van de mogelijkheden van SROI is iets dat CSU heel nadrukkelijk zelf wil.’

Goede aansluiting

Volgens Joyce Verhoeven, manager detacheringen en begeleid werken bij DSW Rijswijk, is juist die instelling van CSU de reden dat er al jaren een goede relatie is tussen de twee organisaties. ‘DSW biedt mensen vanuit de sociale werkvoorziening een arbeidsovereenkomst aan en begeleidt hen naar een passende baan. Voor de één is dat op een beschutte afdeling, terwijl de ander gedetacheerd wordt bij een organisatie als CSU. Ik vergelijk het traject wel eens met een ladder. Onze mensen zijn op weg naar de voor hen hoogst haalbare tree. Zo komen ze steeds dichter bij de reguliere arbeidsmarkt. De schoonmaakbranche als geheel, en CSU in het bijzonder, sluit heel goed aan op de behoeften van onze doelgroep.’

Het eerste contact tussen de organisaties werd vijf jaar geleden gelegd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar CSU een gunning kreeg en waar al mensen vanuit DSW Rijswijk werkten. ‘Destijds was de invulling van SROI nog nieuw’, vertelt Joyce. ‘Daarom gaven we een presentatie om uit te leggen wat het betekent om mensen vanuit de sociale werkvoorziening te plaatsen. Deze mensen hebben nu eenmaal extra begeleiding nodig, anders waren ze zelf wel bij CSU aan de slag gegaan.’

Relatie

In de jaren die volgden is het vertrouwen tussen DSW Rijswijk en CSU enorm gegroeid. ‘De begeleiding op de werkvloer is erg goed’, stelt Joyce. ‘En ook achter de schermen zoeken wij elkaar steeds gemakkelijker op. Er is een relatie ontstaan waarin wij sneller de juiste kandidaten voor CSU vinden en zij ons direct bellen bij een nieuwe aanbesteding.’ Ayub vult aan dat samenwerking daarbij echt centraal staat. ‘DSW en CSU bespreken van tevoren hoe we invulling aan de werkzaamheden geven als we een gunning krijgen. En na gunning zitten we samen met de klant – in dit geval de gemeente – om tafel om open over de invulling van de werkzaamheden te praten. Die goede relatie van a tot z is voor ons echt belangrijk.’

Sterk team

Op de werkvloer merk je geen onderscheid tussen reguliere CSU-medewerkers en de mensen die binnenkomen via DSW. ‘Zodra ze de kleding van CSU aantrekken, voelen ze zich betrokken bij de organisatie’, zegt Joyce. ‘We horen mooie verhalen over verjaardagen en personeelsfeestjes die samen worden gevierd, maar ook over collega’s die echt voor elkaar in de bres springen als ze van locatie wisselen: ‘Dan moet hij wel mee hoor!’ Onze mensen staan op de loonlijst van DSW, maar ze voelen zich echt CSU-er.’

Onzekere toekomst

Op 1 januari 2014 gaat de Participatiewet in, die een nieuwe regeling biedt voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘De contouren van die wet worden nu zichtbaar’, zegt Joyce. ‘Maar wat ze betekenen voor onze samenwerking is nog onzeker.’ Als het aan CSU en DSW ligt, blijft hun zorgvuldig opgebouwde relatie ook na 2014 in stand. ‘Wij hebben altijd goede matches, omdat DSW Rijswijk ons echt kent’, vertelt Ayub. ‘De Participatiewet biedt ons wat dat betreft juist kansen. Door te focussen op een bredere doelgroep wordt de kans dat DSW sneller een goede match vindt voor CSU alleen maar groter.’

Bron: Cleantotaal juni 2013 nr. 3/4

« Terug naar overzicht