DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Rijswijk tevreden over samenwerking met Groen & Milieu

woensdag 6 juli 2011

Onze afdeling Groen & Milieu onderhoudt het groen in de gemeente Rijswijk. Ook ruimen de medewerkers het zwerfvuil op. Naar alle tevredenheid, blijkt uit de reactie van Aad Wubben, hoofd Uitvoering Stadsbeheer: “De medewerkers van DSW zijn getraind in beeldgericht werken. Eerst kijken en dan pas aan de slag gaan.”

Professionele ontzorging

Al ruim tien jaar werken de gemeente Rijswijk en DSW samen. Wubben: “We besteden de onderhoudswerkzaamheden uit aan DSW. We nemen mankracht, begeleiding, transport en gereedschappen af. DSW verzorgt zelf de training van de medewerkers, intern of via vakgerichte opleidingen.” Hiermee garanderen we een professionele aanpak waarmee we Rijswijk ontzorgen.

Flexibele inzet

Wubben is ook enthousiast over de flexibele inzet van DSW. “Zo kunnen we goed inspelen op onverwachte situaties. Wanneer ergens ineens veel rommel ligt, willen we daar snel een ploeg op af kunnen sturen. Een gemeente die in zijn geheel op orde is vinden we belangrijker dan dat de ene plek smetteloos schoon is en de andere een chaos.”

Groot onderling vertrouwen

Drie beheerders van de gemeente Rijswijk monitoren het resultaat. Zij checken wekelijks steekproefsgewijs een aantal locaties. “In 95 procent van de gevallen zijn zij tevreden. Als iets niet in orde is, betreft het meestal onverwachte rommel. De resultaten bespreken we direct met de ploegen en waar nodig ondernemen we actie. We werken niet met boeteclausules, DSW kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Bovendien is het onderlinge vertrouwen erg groot: we komen er in goed overleg altijd samen uit”, besluit Wubben.

« Terug naar overzicht