DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Niet solo, maar samen

donderdag 18 december 2014

We wonen en werken in een participatiesamenleving en leven in een doe-democratie. Wat de afgelopen jaren nog containerbegrippen leken, is met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 realiteit. Dan zijn we ook bij wet een maatschappij waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Om deze nieuwe samenlevingsvorm succesvol te maken, kunnen we niet meer blijven focussen op onze ‘grote ik’. Het credo voor 2015: niet solo, maar samen.

In de aanloop naar deze nieuwe wet zie ik gelukkig al overal om me heen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Gemeenten en werkgeversorganisaties slaan de handen ineen om de komende jaren 125.000 extra banen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal is hier zelfs een speciaal Forum Arbeidsmarkt ZHC voor opgericht. Dit platform biedt de mogelijkheid voor nauwe samenwerking tussen de Sociaal Economische Agenda, werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeentebestuurders, UWV en onderwijsinstellingen.

Ook DSW haalt haar banden met het Werkgeversservicepunt (WGSP) nog eens extra stevig aan. Samen staan we de werkgevers regionaal bij met praktische tips. Ondernemers die mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking in dienst willen nemen krijgen ondersteuning in de vorm van advies over jobcreating, begeleiding op werkvloer of loonkostensubsidie.

Alleen of samen met mijn sociale partners. Voorop staat dat ik het komend jaar regelmatig mijn gezicht laat zien bij ondernemersverenigingen, zoals de Ondernemersvereniging Zoetermeer (RVOZ), Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR), MKB Leidschendam-Voorburg en VNO/NCW Oostland. Want we hebben de werkgevers hard nodig bij het succesvol invoeren van de Participatiewet. Mijn belangrijkste missie: samen werk maken van arbeidsparticipatie. Dat doen we door werkgevers te laten zien hoe we hen kunnen adviseren, ontzorgen en helpen bij het realiseren van een passende baan voor medewerkers van DSW of mensen uit de bijstand. Want om met de wijze woorden van Henry Ford te spreken: ‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang. Met elkaar samenwerken is succes!

Ik wens u prettige feestdagen samen met familie en vrienden.

Remco Wijnia

Fotografie: John Brussel

« Terug naar overzicht
DSC0932 foto voor website2