DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Maak werk van werk

maandag 29 september 2014

‘Er is werk voor iedereen’, zo luidde het thema tijdens het Miljoenenontbijt dat de dag na Prinsjesdag plaatsvond bij de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) in Zoetermeer. Een onderwerp dat vlak voor de invoering van de Participatiewet behoorlijk actueel is. Voor DSW is werk maken van arbeidsparticipatie dan ook dé missie voor de komende jaren. ‘En daarbij is de hulp van ondernemers hard nodig’, aldus Remco Wijnia, directeur van DSW. “Ook ondernemers krijgen straks te maken met een mogelijke quotering vanuit de overheid. Dit betekent dat iedere werkgever in de toekomst verplicht is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen”, voorspelt Wijnia, waarbij hij meteen maar het fenomeen Social Return On Investment (SROI) aanstipt. “Neem het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de gemeente. Hoveniers die na 1 januari 2015 inschrijven op een aanbesteding zijn verplicht om naast hun eigen werknemers ook een aantal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te brengen.”

Participatiewet

Dit is de eerste zichtbare verandering die de Participatiewet met zich meebrengt. De scheidslijnen tussen afzonderlijke doelgroepen en instanties verdwijnen en gemeenten voeren de regie. “Voor veel organisaties is dat behoorlijk ingrijpend”, beseft Wijnia. “Bedrijfsleven en gemeenten moeten veel nauwer met elkaar samenwerken. Als sociale partner in de regio Zuid-Holland Centraal richten we onze pijlen daarom vooral op de ‘beweging van binnen naar buiten’ en op samenwerking met andere organisaties en werkgevers. Zo zijn er veel mensen die met enige begeleiding goed bij lokale bedrijven aan de slag kunnen. In de vorm van Werken op Locatie of (groeps)detachering.”

DSW Bedrijvenscan

Niet elke ondernemer ziet direct de voordelen van (groeps)detachering. Met behulp van een beproefde methode laat DSW werkgevers zien hoe zij een brug kunnen slaan tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Met onze Bedrijvenscan analyseren we diverse functies en taken binnen bedrijven en maken we inzichtelijk welke werkzaamheden onze mensen op locatie kunnen verrichten. Omdat wij niet denken in vacatures, maar in werk, zien we al snel welke werkzaamheden we uit het takenpakket kunnen samenvoegen tot één nieuwe functie. Daarmee stijgt de effectiviteit en efficiëntie binnen deze bedrijven en krijgen onze mensen tegelijkertijd een duwtje in de rug.”

Maak werk van arbeidsparticipatie

Tot nu toe zijn het veelal dezelfde bedrijven in de regio die open staan voor groepsdetachering. “Sommigen werken met ons samen uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor anderen is het effect van ontzorging een belangrijke motivatie. Wat ons betreft kunnen we voor elk bedrijf iets betekenen. Onze ambitie voor 2015 is om samen met een grote groep ondernemers werk te maken van arbeidsparticipatie.”

« Terug naar overzicht