DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

DSWerkt samen met gemeente Zoetermeer aan Praktijk ervaringsplaatsen

dinsdag 16 februari 2016

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeente is nu verantwoordelijk voor deze doelgroepen. Omdat de gemeente nu verantwoordelijk werd het mogelijk om praktijk ervaringsplaatsen te creëren. Vorig jaar sloten DSW en de gemeente Zoetermeer een contract af voor praktijk ervaringsplaatsen.

Praktijk ervaringsplaats

De praktijk ervaringsplaats heeft als doel kandidaten weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces (arbeidsritme opdoen) en inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat. De kandidaat kan hierdoor zijn kans op uitstroming naar de reguliere arbeidsmarkt vergroten. De kandidaat wordt op verschillende plaatsen binnen DSW ingezet. Gedurende het hele traject wordt de kandidaat begeleidt door de klantmanager/trajectbegeleider van de gemeente Zoetermeer en een voorman van DSW. Naar aanleiding van het advies over de kandidaat wordt een aansluitend en passend vervolg gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een werkplek met loonkostensubsidie zijn, werkplek binnen het SWbedrijf (Nieuw Beschut), dagbesteding, vrijwilligerswerk, etc.

Looptijd

Het traject heeft een looptijd van maximaal drie maanden. Indien deze periode te kort is voor een goede inschatting van de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat kan het traject eenmalig verlengd worden met drie maanden.

Waar staan we nu?

In 2015 hebben 29 kandidaten een Praktijk ervaringsplaats gehad. Momenteel zijn er 9 kandidaten aan de slag en is er telkens nieuwe instroom.

 

« Terug naar overzicht