DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

DSW werkt mee aan handreiking

vrijdag 21 februari 2014

Een succes maken van de detachering van een sw-, wwb- of medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? De handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’ vertelt hoe. De brochure is nu beschikbaar. DSW droeg bij in de totstandkoming ervan.

SBCM, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening, stelde de handreiking op. SW-bedrijven kunnen de handreiking geven aan opdrachtgevers die detacheringsplekken aanbieden. Deze geeft leidinggevenden en/of begeleiders op de werkvloer een overzicht van alle aandachtspunten die belangrijk zijn voor een duurzaam werkverband.

Checklist

Naast uitgebreide achtergrondinformatie bestaat de handreiking uit een checklist met tips voor een soepele introductie van de nieuwe medewerker en zijn begeleiding. Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe medewerker zich snel op zijn gemak voelt? Wat draagt bij aan een soepele introductie bij de nieuwe collega’s? De stappen in de checklist zorgen ervoor dat de begeleider hier goed op kan sturen. Ook dragen ze ertoe bij dat de nieuwe collega zich eerder thuis voelt op de werkplek, waardoor deze waarschijnlijk ook productiever is en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde heeft.

Participatiewet

Vanaf 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Daarmee zijn werkgevers verplicht om voor een deel van hun personeelsbestand mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De brochure is dan ook in het bijzonder waardevol voor bedrijven die nog niet eerder met de doelgroep SW-, WWB- of andere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gewerkt. Deze helpt organisaties na te denken over de samenwerking en verbeterpunten.

Expertise

De SW-sector heeft op dit gebied veel kennis ontwikkeld. Daarom zijn de handreiking en bijbehorende checklist tot stand gekomen met behulp van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van SW-bedrijven. DSW nam deel in de klankbordgroep en gaf input voor de handreiking. U kunt deze handreikinghier downloaden.

« Terug naar overzicht