DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

DSW & Kentalis

maandag 22 februari 2016

Na de successen in 2010 van de werkgroep Drempels Weg was het tijd voor een hernieuwde kennismaking met het ‘gebaar van de week’. En voor nog betere communicatie tussen dove/slechthorende en horende collega’s. De korte film ‘Niet zo, maar zo’ legt uit hoe je op een goede manier communiceert met je dove collega. Elke maand besteden we op onze website aandacht aan een nieuw filmpje of gebaar. Deze werkgroep bestond uit negen medewerkers, zowel horend als doof. Destijds was het doel: het vergroten van begrip voor elkaar op de werkvloer. Vijf jaar later bestaat de werkgroep nog steeds, zijn er nog steeds dove en slechthorende collega’s en is de werkgroep kleiner geworden. Met een nieuwe naam “Nieuwe Drempels weg” maar nog steeds met hetzelfde doel: meer begrip voor elkaar.

Samenwerken

Om de lijn van meer begrip voor elkaar vast te houden heeft DSW de ervaring van Kentalis gevraagd. Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of zij hebben moeite met taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. De dove en horende medewerkers vonden het fijn dat er aandacht was voor de omgang met dove mensen en het gebruik van gebaren. Vooral dat ze nu in gebaren met elkaar kunnen praten, is een groot voordeel.

Zichtbaar

In 2015 startte de samenwerking. Kentalis gaf een grote groep DSW-medewerkers een korte communicatie training over hoe om te gaan met dove medewerkers en het leren van gebaren. Iedereen was enthousiast. In de workshop gaf de docent aan dat de gebaren voor iedereen zichtbaar moeten zijn. Dat is ook de insteek van de werkgroep Nieuwe Drempels weg. Zo staat elke week het ‘gebaar van de week’ op de balie in Zoetermeer en in de kantine van de Kwekerij. Binnenkort wordt het aantal locaties waar het ‘gebaar van de week’ zichtbaar is uitgebreid.

Gebarenwoordenboek

Eind februari maakte de werkgroep ‘nieuwe drempels weg’ een begin met het maken van twintig aanvullende gebaar-borden. Maar de werkgroep heeft nog meer ideeën: het maken van een smoelenboek waarin o.a. de voorlieden staan met niet alleen een foto maar ook met zijn of haar naamgebaar erbij en uitbreiding van de gebaren. Binnenkort heeft de werkgroep toegang tot het online gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebaren Centrum, om de communicatie nog meer te verbeteren en visueel te maken.

Communicatie bevorderen

Om betere communicatie op de werkvloer te bevorderen is het de tweede keer dat er een korte communicatie training wordt gegeven. De training bestaat uit vijf lessen waarin het leren omgaan met dove medewerkers en het leren van gebaren centraal staat. De eerste training was voor een voorman groenvoorziening en zijn 2 dove collega’s die werken op locatie. De tweede training startte in februari voor een gedetacheerde seizoenploegmedewerker en zijn collega’s bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Jobcoach Suzanne Middendorp over de training: “Ik woonde de eerste les bij. Ik vond de training leerzaam. Vooral het stukje over naamgebaren. Spellen is soms best lastig en daarom is het gebruik van een naamgebaar handig. Mijn naamgebaar is: lange haren op schouderhoogte”.

« Terug naar overzicht
20150429142910resized4