DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Door de bril van...

maandag 17 juni 2013

Als je in het groene onderwijs afstudeert, heb je kans op minstens vier banen. Maar wat wordt dat slecht gecommuniceerd. Op de school van mijn oudste, vmbo-t, krijgen de kinderen veel informatie over studiekeuze maar groen wordt daar niet, nooit, genoemd. Wel economie en management: dat kun je inmiddels toch wel werkeloosheidsopleidingen noemen. Waarom grijpt ’t groene onderwijs hier zijn kansen niet? Waarom komt het groene bedrijfsleven niet met een krachtig verhaal? 

Diversiteit

Als ‘groen’ zo verborgen blijft, kun je het onder allochtonen wel helemaal vergeten.Onderzoek eens hoe je je verhaal bij die mensen kunt brengen: jullie zullen naar hen toe moeten want zij komen niet naar jullie. Denk ’s na over communicatie in het Arabisch en Turks om mensen beter te bereiken, organiseer brede bijeenkomsten: voor eigen kring is leuk maar dat levert te weinig op.

De term diversiteit is breed, heel breed: denk aan onze sw-medewerkers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die horen daar ook bij. Hoe breder je inzet, hoe zichtbaarder je wordt en die zichtbaarheid is een cruciale factor. Kies Kleur in Groen is op kleine schaal een mooi project, maar als je echt iets structureels wilt bereiken, moeten politiek, onderwijs en bedrijfsleven inzetten op een landelijke campagne, inclusief tv-reclame en tvprogramma’s. Het gaat toch om een topsector?

Maak 't leuk

Laat groene banen en baantjes ook voor je communiceren: jongeren kunnen via een vakantiebaantje enthousiast worden voor de groene sector. Maar niet als dat werk een soort slavernij is: tien uur hard werken per dag voor net het minimumloon. Oost-Europeanen doen dat nu nog, maar je kunt scholieren toch wel in twee ploegen laten werken? Zie het op langere termijn als investeren in de werknemers van de toekomst en jaag ze dus niet weg met kortetermijnwinst. Hier ligt zeker een taak voor LTO. Als jongeren zien en ervaren dat werken in de groene sector niet alleen maar tomaten plukken is, maar bijvoorbeeld ook logistiek, op een heftruck of tractor rijden (wie vindt dat nou niet leuk?), laborantenwerk, veiling en commercie. Nou dan komen ze heus wel, ook de allochtone jongeren. Maak ’t leuk!

Iedereen kijkt met andere ogen naar Kies Kleur in Groen. Soms geeft het opzetten van een andere bril ineens een hele andere, ruime blik. In ‘Door de bril van’ kijken we door de ogen van één van onze lezers naar het project.

Bron: www.Kieskleuringroen.nl
Tekst: Toon van der Ven

« Terug naar overzicht