DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Wie begeleidt de begeleider?

donderdag 28 april 2016

Voor het realiseren van duurzame detacheringen is de rol van sociaal werkbedrijf DSW, een jobcoach en een werkgever essentieel. Want na een geslaagde match moet het werkverband duurzaam blijven. DSW, de jobcoach, de medewerker én de werkgever dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gedetacheerde DSW-medewerker krijgt daarom ondersteuning van een jobcoach. Maar wie begeleidt de ‘begeleiders’? Wie helpt de medewerkers van de inlenende bedrijven om op een goede manier om te gaan met hun nieuwe collega’s vanuit de Participatiewet? Anita Hellemons, vertrouwenspersoon en trainer bij DSW, ontwikkelde een training voor de begeleider.

Wat zie ik, wat doe ik?
Voor een directe begeleider is het van belang enige kennis te hebben over de arbeidsbeperking van een medewerker en de mogelijke effecten hiervan op de werkvloer. In deze training wisselt u in actieve werkvormen kennis uit met collega’s, leert u over de verschillende soorten (psychische) arbeidsbeperkingen en gedragskenmerken van een medewerker (wat zie ik?) en hoe daar mee om te gaan (wat doe ik?). Na afloop van de training kunt u gedrag herkennen, is uw kennis verhoogd over de effecten van (psychische) arbeidsbeperkingen en heeft u tools in handen om adequaat te kunnen reageren op gedrag. Ook heeft u geleerd hoe u andere collega’s op weg kan helpen met hoe om te gaan met hun nieuwe collega’s vanuit de P-wet.

Wat zeggen anderen over deze training?
Gemeente Leidschendam-Voorburg: “Helder uitgelegd, ik begrijp nu veel meer wat er aan de hand is met mijn medewerker en weet nu ook wat ik kan doen. Ik voel me minder afhankelijk van de jobcoach en krijg een beter contact met mijn medewerker”.
Verboon Groen Den Haag: “Fijne afwisseling met theorie en praktijk. Leerzaam hoe je gedrag anders kunt uitleggen, waardoor ik nu weet wat ik wel kan doen!”

Aan het werk met nieuwe collega’s
In 2014 ontwikkelde SBCM samen met o.a. DSW al een handreiking: Aan het werk met nieuwe collega’s. Naast uitgebreide achtergrondinformatie bestaat de handreiking uit een checklist met tips voor een soepele introductie van de nieuwe medewerker en zijn begeleiding. Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe medewerker zich snel op zijn gemak voelt? Wat draagt bij aan een soepele introductie bij de nieuwe collega’s? De stappen in de checklist zorgen ervoor dat de begeleider hier goed op kan sturen. Ook dragen ze ertoe bij dat de nieuwe collega zich eerder thuis voelt op de werkplek, waardoor deze ook productiever is en een zo groot mogelijke toegevoegde waarde heeft.

Meer informatie
Anita Hellemons, 06-81285918; a.hellemons@dswrijswijk.nl.

« Terug naar overzicht