DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Werkontbijt voor Zoetermeerse Raadsleden

dinsdag 29 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 jl. werd er speciaal voor de Zoetermeerse Raad een werkontbijt georganiseerd bij Sociaal Werkbedrijf DSW. Het ontbijt werd georganiseerd voor de Zoetermeerse Raad die tijdens het voorjaarsdebat had aangegeven mee te willen denken over het verder stimuleren van het aantal beschutte werkplekken Tijdens deze bijeenkomst was er volop gelegenheid om over nieuw beschut werk van gedachten te wisselen met mensen die verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering.

Verandering is lastig
Elise Maas ging tijdens het raadsontbijt in gesprek met de raadsleden. Ze vertelde over hoe ze bij DSW terecht is gekomen. Elise: “Ik heb tot mijn achttiende praktijkonderwijs gevolgd bij het Atrium. In het laatste jaar liep ik stage bij ‘Zamen Sterk’. Helaas was het niet mogelijk om bij dit bedrijf te blijven. In februari mocht ik bij DSW starten. Na een aantal maanden op proef was alles rond en kon ik mijn contract tekenen. De verandering van school naar werken vond ik in het begin erg lastig. Nu ik gewend ben vind ik het leuk bij DSW. Het werk is leuk en mijn collega’s ook. Een van de raadsleden vroeg, waar zie je jezelf over vijf jaar werken. “Bij DSW en als het mogelijk is bij een verpakkingsbedrijf”, was het antwoord van Elise. Elise wordt begeleid door Lisanne Vis, klantmanger gemeente Zoetermeer. Lisanne licht toe: “Elise is bij DSW gestart in het traject praktijkervaringsplaats. Uit de praktijk is gebleken dat nieuw beschut voor nu het best passend is”.

Nieuw Beschut
De Participatiewet kent een aantal voorzieningen gericht op re-integratie van mensen met een beperking. De belangrijkste Voorbeelden hiervan zijn; nieuw beschut werk en werken met een structurele loonkostensubsidie. In Zoetermeer wordt eerst op zoek gegaan naar een passende garantiebaan, voordat de stap naar beschut werk wordt gemaakt. Eerst krijgen de kandidaten de mogelijkheid om via een praktijkervaringsplaats kennis en ervaring op te doen. De gemeente krijgt hierdoor weer inzicht in de arbeidsmogelijkheden. Met het verkregen advies vraagt de gemeente een indicatie aan bij het UWV. Inmiddels zijn er zes werkplekken nieuw beschut gerealiseerd.

 

« Terug naar overzicht