DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Vernieuwd bedrijfsplan leidt tot betere resultaten voor DSW

vrijdag 29 maart 2019

 

Uit de jaarrekening 2018 van het sociaal werkbedrijf DSW blijkt dat de medewerkers steeds vaker op een reguliere werkplek aan de slag gaan. Ook gaat het financieel beter met de DSW. Het negatieve bedrijfsresultaat is eerder dan verwacht weggewerkt. Met deze resultaten ontstaat de basis voor een financieel gezonder bedrijf dat klaar is voor de overgang naar het Zoetermeers werk- en ontwikkelbedrijf dat per 1 januari 2021 van start gaat.

Na een turbulent jaar in 2017 waarin grote financiële en inhoudelijke uitdagingen naar voren kwamen, is DSW in 2018 met de verbeteringen uit het bedrijfsplan aan de slag gegaan. Zonder extra maatregelen zou het tekort de komende jaren fors oplopen doordat het Rijk elk jaar steeds minder subsidie geeft. Dit vraagt om een verscherpte bedrijfsvoering. Door te besparen in de bedrijfsvoering en scherpere contractafspraken met klanten te maken heeft DSW al in 2018 een beter bedrijfsresultaat gehaald. 

Werknemers werken zo regulier mogelijk
Een van de maatregelen uit het bedrijfsplan is om steeds meer medewerkers van DSW te laten werken bij reguliere werkgevers. Inmiddels werkt 82% bij een reguliere werkgever ten opzichte van 77% in 2017. Werken binnen de muren van het DSW gebouw blijft mogelijk voor mensen die daar beter passen. Ook de werknemerstevredenheid is gestegen van een 6,7 in 2017 naar een 7,1 in 2018. 

DSW gaat op in een nieuw Zoetermeers werk- en ontwikkelbedrijf
Per 1 januari 2021 wordt DSW onderdeel van het nieuwe Zoetermeers werk- en ontwikkelbedrijf.

Het dagelijks bestuur van DSW, gevormd door de drie verantwoordelijke wethouders van de gemeenten, ziet het proces met vertrouwen tegemoet. ‘We gaan gedrieën constructief de onderhandelingen tot een goed einde brengen. Bij elke beslissing staan de belangen van de SW doelgroep voorop. Daarin zijn we eensgezind. Zorgvuldige voorbereiding van de overgang gaat er voor zorgen dat zij er zo min mogelijk van merken’.

« Terug naar overzicht