DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

PRESENTATIES Achterbanbijeenkomst van 13 november 2018

woensdag 14 november 2018

Op 13 november heeft DSW een bijeenkomst georganiseerd om de achterban van onze (doelgroep) collega’s te informeren over de lopende en komende ontwikkelingen bij DSW.

 Aan de hand van 3 presentaties:

  • Bedrijfsplan DSW en Resultaten 2018
  • het Plan van Aanpak opheffen Gemeenschappelijke Regeling DSW
  • Naar een Zoetermeers Werkbedrijf,

zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de ontwikkeling bij DSW en de nog te nemen stappen om invulling te geven aan een nieuw Zoetermeers Werkbedrijf.

Als bijlage treft u de presentaties aan van de bijeenkomst en de brief die in september jongstleden onder de medewerkers is verspreidt en tevens is besproken in de werkoverleggen.

Onze verwachting is dat we voor de zomer van 2019 een volgende achterbanbijeenkomst zullen organiseren om u nader te informeren over de stand van zaken van de transitie van DSW.

Dank voor uw betrokkenheid!!

Met vriendelijke groet,

Patrick Verhoef

Directeur

20181113-Presentatie-achterbanbijeenkomst-PATRICK-VERHOEF3.pdf

20181113-PvA-opheffen-GR-DSW-PETER-VAN-NES3.pdf

20181113-Naar-eenZoetermeers-Werkbedrijf-MIGNON-VAN-DER-ZWAN3.pdf

 

Brief20180904-Informatiebrief-voor-DSW-collegas-september-2018-definitief3.pdf

« Terug naar overzicht