DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Plan voor toekomst sociaal werkbedrijf

woensdag 20 december 2017

Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg werken samen aan een plan voor een nieuwe invulling van de sociale werkvoorziening. Uitgangspunt is dat iedereen zo regulier mogelijk werkt, op de plek die het beste bij hen past. De gemeenten gaan hiervoor samenwerken met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor medewerkers die meer structuur en minder prikkels nodig hebben, zal werk in een prikkelarme omgeving mogelijk blijven. 

De drie gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van het in Zoetermeer gevestigde sociaal werkbedrijf DSW. De gemeenten vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte te geven en hun talenten te benutten. Zij vragen zich wel af of de huidige Gemeenschappelijke Regeling DSW daarvoor nog de juiste juridische vorm is.  

De colleges van de drie gemeenten stellen voor met elkaar te kijken naar een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij Zoetermeer eigenaar wordt van een sociaal werkbedrijf en Leidschendam-Voorburg en Rijswijk trajecten kunnen inkopen. In de komende tijd worden de financiële en juridische consequenties van de nieuwe samenwerkingsvorm verder uitgewerkt. Zorgvuldigheid, ook richting klanten en opdrachtgevers, staat in dit proces centraal. De uitwerking wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de drie gemeenten. De belangen van de SW-medewerkers die via of bij DSW werken blijven voorop staan. De dienstverbanden en werkplekken van SW-medewerkers zijn gegarandeerd.

« Terug naar overzicht