DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Geen plantjes maar handjes

donderdag 25 augustus 2016

Op 24, 25, 26 en 27 augustus a.s. staat Sociaal Werkbedrijf DSW samen met een aantal opdrachtgevers op de Plantarium in Boskoop. Vier bedrijven die samenwerken met één gezamenlijk doel: Samen willen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zichtbaar maken. En samen willen we zorgen voor een zo volwaardig mogelijke arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want samen kom je verder.

Samenwerking
Wij zijn initiatiefnemer voor deze stand. Samen met drie van onze klanten maakte we deelname aan deze beurs mogelijk. Onze klanten laten in de praktijk zien hoe zij het werken met deze doelgroep in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd en bovenal waarderen. Tijdens deze beurs willen zij dit graag laten zien. Zij sluiten zich hiermee aan bij het thema van Plantarium 2016: “Show it”.

Participatiewet

Naast de aanwezige motivatie voor het werken met deze mensen, is er ook wetgeving die ons hiertoe verplicht. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat er in 2026, 125.000 extra banen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wilt u meer weten over de verplichtingen, maar zeker ook over de mogelijkheden/kansen die deze wet u als ondernemer/werkgever biedt? Neem dan contact <link invoegen> met ons op. Want onze handen werken!

« Terug naar overzicht
IMG 1112