DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Verslagenheid: Onze medewerker Harry Passage is onverwacht overleden.

maandag 28 augustus 2017

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker Harry Passage.
Harry is 64 jaar geworden.

In DSWerkt 61 - december 2016 werd Harry Passage uitgebreid geïnterviewd:

Ook gemeenten hebben van de overheid een taakstelling gekregen ten aanzien van de Participatiewet. De gemeente Zoetermeer zet zich in om in de periode tot 2024 tussen de 25 en 30 mensen met een beperking in dienst te nemen op basis van detachering, loonkostensubsidie en doelgroepenregister. Hoewel Harry buiten deze aantallen valt is hij een goed voorbeeld van hoe succesvol detachering kan zijn. Zijn DSW jobcoach Lisette Waltman komt regelmatig langs om te kijken hoe het gaat.

Uitdaging en nieuwe look
Harry werkt sinds 1984 bij DSW. Hij werd gelijk gedetacheerd. Steeds bij een andere afdeling van de gemeente. Nu werkt hij als gastheer bij Ter Zake, Het Ondernemershuis (TZHO). Harry: “Het is een hele nieuwe uitdaging voor mij. Als gastheer bij TZHO beman ik samen met collega’s de balie. Ook loop ik mee met een klantmanager voor de hand- en spandiensten. Samen met deze klantmanager ben ik op pad geweest voor een nieuwe look. Een look die
past bij het gastheerschap van TZHO. Dat gaf mij een positieve boost. Ik heb geleerd dat een handicap niet altijd een belemmering hoeft te zijn om te bereiken wat je wilt”.

Vat vol ideeën
Lison de Beer is sinds een jaar de manager van TZHO: “TZHO is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, de regionale ondernemersverenigingen Raad Voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ), Ondernemers Vereniging Pijnacker-Nootdorp (OVPN) en Ondernemend 3B. Iedereen die komt binnenlopen
wordt hartelijk ontvangen door een van onze gastvrouwen/heren. Dit zijn kandidaten vanuit de werkacademie en bij TZOH doen ze werkervaring op.
Harry is sinds kort aan het team toegevoegd en vangt tijdens de lunchpauzes de baliewerkzaamheden op. Met de komst van Harry hebben we er een vat vol
ideeën bijgekregen. Iedereen kent Harry en is dol op hem. Net dat beetje extra en dat heeft hij helemaal zelf gedaan”.

Tips van Harry
“Al mijn talenten heb ik gebruikt met ondersteuning, maar ook door het volgen van cursussen. Je kunt meer dan je denkt! Durf stappen te zetten en neem zelf initiatief! Door met mensen om je heen te praten ontstaan vast weer nieuwe kansen en uitdagingen”.

« Terug naar overzicht