DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

DSW & Koninklijke Kentalis

vrijdag 28 oktober 2016

Na de successen in 2010 van de werkgroep Drempels Weg was het tijd voor een hernieuwde kennismaking met het ‘gebaar van de week’. En voor nog betere communicatie tussen dove/slechthorende en horende collega’s. Elke maand besteden we op onze website aandacht aan een nieuw filmpje of gebaar. Deze werkgroep bestond uit negen medewerkers, zowel horend als doof. Destijds was het doel: het vergroten van begrip voor elkaar op de werkvloer. Zes jaar later bestaat de werkgroep nog steeds, zijn er nog steeds dove en slechthorende collega’s en is de werkgroep kleiner geworden. Met een nieuwe naam “Nieuwe Drempels weg” maar nog steeds met hetzelfde doel: meer begrip voor elkaar.

Samenwerken
Om de lijn van meer begrip voor elkaar vast te houden heeft DSW de ervaring van Kentalis gevraagd. Kentalis (officieel is de naam Koninklijke Kentalis) is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met doofheid, (ernstige) slechthorendheid of doofblindheid. Of zij hebben moeite met taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis), mogelijk in combinatie met andere beperkingen. De dove en horende medewerkers vonden het fijn dat er aandacht was voor de omgang met dove mensen en het gebruik van gebaren. Vooral dat ze nu in gebaren met elkaar kunnen praten, is een groot voordeel.

Communicatie bevorderen
In 2015 gaf Kentalis een grote groep DSW-medewerkers een korte communicatie training over hoe om te gaan met dove medewerkers en het leren van gebaren. Alle deelnemers waren enthousiast. Zo enthousiast dat er in het voor- en najaar van 2016 ook trainingen hebben plaatsgevonden om de communicatie op de werkvloer te bevorderen. De training bestaat uit vijf lessen waarin het leren omgaan met dove medewerkers en het leren van gebaren centraal staat. Inmiddels zijn er 4 succesvolle trainingen geweest, op locatie bij DSW. Tijdens een van de lessen vertelde een cursist: ”Ik moest vertellen dat de “grote baas” vertrekt. Natuurlijk wist ik hiervoor niet alle gebaren. Ik deed gewoon alles wat ik wél wist, gebruikte mijn lichaam en lichaamstaal en iedereen begreep het!”

De training wordt nu gegeven door: Jens Randor en Jeanette Slim beide communicatie deskundige
Eerder werden de trainingen verzorgd door: Klaske de Greeuw – communicatiedeskundige en Jose Bentvelzen - behandelcoördinator

« Terug naar overzicht