DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

De Participatiewet: hoe zet u die succesvol in?

donderdag 31 maart 2016

In 2015 is de Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten aangenomen. De Banenafspraak kwam tot stand als onderdeel van het Sociaal Akkoord (goedgekeurd april 2013) en ondersteunt de Participatiewet. De banenafspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd; in totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Alle werkgevers, grote en kleine werkgevers, kunnen voor deze extra banen (=extra plaatsingen) zorgen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten weergegeven in een handig kennisdocument, waarmee u als werkgever een goed overzicht krijgt van de inhoud van de Banenafspraak en de invulling van de mogelijke quotumheffing. Om u op weg te helpen hebben wij de belangrijkste punten op een rij gezet.

Wat telt voor de Participatiewet?

Werkgevers kunnen nu via het werkgeversportaal  van UWV met het burgerservicenummer nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepenregister voorkomt. Wsw-detacheringen van mensen die voor 2013 bij een sw-bedrijf werkten tellen alleen mee als extra baan als er ook mensen met een nieuwe voorziening beschut werk aan de slag zijn gegaan. Wsw-detacheringen van mensen die daarna vanaf de wsw-wachtlijst zijn ingestroomd tellen altijd mee. De banen die via inkoop van diensten en Social Return on Investment (SROI) tot stand komen tellen op dit moment niet mee bij de inkopende partij. Ook tellen deze banen mee voor de garantiebanen, en verkleinen zo dus het risico op het instellen van de quotumregeling.

Financiële ondersteuning

Ook zijn er wijzigingen aangebracht in de beschikbare ondersteuning voor werkgevers. Als een werknemer in het doelgroepenregister voorkomt, hebben werkgevers drie jaar recht op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak. Via de regelhulp premiekortingen kan een werkgever nagaan of recht op premiekorting bestaat. Sinds 1 januari 2015 is er in de Participatiewet met de loonkostensubsidie voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente stelt vast of een werknemer tot deze doelgroep behoort. De loonkostensubsidie is het verschil tussen de bruto loonwaarde en het bruto wettelijk minimumloon. Is het loon van uw werknemer hoger dan het minimum loon? Dan betaalt u zelf het verschil tussen het minimumloon en het functieloon. Deze loonkostensubsidie is zo nodig structureel in te zetten. Wel geldt een jaarlijkse beoordeling of loonkostensubsidie nodig blijft.

WSP Zuid-Holland Centraal

Voor regionale of lokaal aangeboden instrumenten kunnen werkgevers terecht bij WSP Zuid-Holland Centraal. WSP Zuid-Holland Centraal is er voor de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Voorschoten. De gemeente Zoetermeer fungeert als centrumgemeente. ZHC bemiddelt tussen u als werkgever en werkzoekende. Hiervoor maken ze gebruik van gezamenlijke tools en accountmanagers van WSP, UWV, gemeenten en DSW.

Wat zijn de mogelijkheden?

Kortom, regels en wetgeving genoeg, maar wat zijn de mogelijkheden voor u? Onderstaand een aantal aansprekende voorbeelden uit de praktijk, die ook van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf.

Een medewerker in dienst nemen

U kunt een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt zelf in dienst nemen. Neem Carshantley: hij zat in de bijstand en het lukte het hem niet om aan een baan te komen. Hij begon een traject bij DSW om werkervaring op te doen en terug te leren komen in het arbeidsproces. Bij de groenvoorziening van DSW leerde hij: op tijd komen, aaneengesloten werken, aanwezig zijn en goed communiceren met zijn leidinggevende. ‘Carshantley viel op’, zegt zijn toenmalige jobcoach. ‘Zijn motivatie was ongekend, maar het traject bij DSW liep af, waardoor hij terug zou vallen in de bijstand. Tot HABO-GWW hem de kans bood om daar aan de slag te gaan. Nu is hij een vast contract rijker.’

Een medewerker inlenen

U kunt een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt via detachering of begeleid werken inlenen. Een goed voorbeeld is Ziggo. Ziggo biedt al enkele jaren passend werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door bestaande functies op te knippen (job carving) creëert Ziggo nieuwe functies. Zo kon Martin ’t Hart van DSW een jaar geleden bij Ziggo aan de slag. Hij is super trots en zet zich voor 100 procent in.

Afspraken via SROI

U kunt op basis van SROI afspraken maken met uw leveranciers als u geen mogelijkheden heeft om werknemers direct in dienst te nemen. Op deze manier kunt u ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. In dit geval door inkoopafspraken te maken met uw leveranciers over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen uw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakwerkzaamheden. Bij HABO-GWW verzorgen wij al geruime tijd tot volle tevredenheid de schoonmaakwerkzaamheden. HABO-GWW is gespecialiseerd in infrastructureel en bouwkundig werk voor opdrachtgevers zoals de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Wij maken er drie maal per week schoon gedurende 2,5 uur per dag. In een eerder interview zei Jan Dijkshoorn “Het zit in onze bedrijfs-DNA om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Als bedrijf moet je niet voor de winst gaan, maar voor de mens!’”.

Uitbesteden aan sw-bedrijf

Ook kunt u uw werkzaamheden uitbesteden aan een sw-bedrijf. Op deze manier vindt het werk niet bij u als werkgever plaats, maar draagt u er wel aan bij dat er meer werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen. Hoenderdaal Fastners laat sinds 2014 een groot gedeelte van de schroeven inpakken door DSW. Het bedrijf levert (inter)nationaal diverse bevestigingen aan de bouw-, industrie- en doe-het-zelf-sector.

Werkervaringsplekken

U kunt werkervaringsplekken aanbieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Niet alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meteen betaald aan het werk. Soms moeten ze eerst werken aan werknemers- of werkvaardigheden. DSW biedt voor de gemeenten uit ZHC deze mogelijkheid aan. Daarvoor werkt DSW met een aantal werkleerbedrijven samen. Zo werken wij met NBD Biblion, Van Uden, Designstar, Royal Lemkes, de Leestafel en Riverdale samen om deze werkervaringsplaatsen aan te kunnen bieden.

Wilt u weten hoe het voor u kan werken? Heeft u vragen? Onze relatiemanagers staan u graag te woord.

Bron: www.opnaarde100000.nl en www.awvn.nl

 

 

« Terug naar overzicht