DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Beschut werken in de praktijk

donderdag 28 april 2016

DSW gelooft in mogelijkheden en kansen. En denkt niet in beperkingen. Vanuit die overtuiging begeleidt Sociaal Werkbedrijf DSW al jarenlang mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen te stimuleren en uit te dagen het beste in zichzelf naar boven te halen. Bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt. Maar voor sommige mensen is dat (nog) een stap te ver. Aan hen biedt DSW beschut werk.

Beschut of Nieuw beschut maakt onderdeel uit van de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De wet geeft gemeenten de keuzevrijheid om het instrument van Beschut werk wel of niet in te zetten. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er voor gekozen om hiervoor een pilot op te zetten. Zeven medewerkers startten begin 2016 bij de Populierendreef hun werkzaamheden in de pilot alternatief Beschut werk. Deelnemers aan de pilot doen mee op vrijwillige basis en krijgen nog geen salaris.

Uitvalsbasis
DSW was met een uitvalsbasis aan de Gruttolaan voor de groenvoorziening al aanwezig in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Maar deze locatie was te klein om ook als locatie voor ‘Nieuw beschut’ werk en terugvallocatie voor de afdeling groenvoorziening te functioneren. DSW ging op zoek naar een locatie met vele mogelijkheden: een plek voor medewerkers uit ‘Oud & Nieuw beschut’, voor onze groenvoorziening voor de gemeente Leidschendam-Voorburg én voor vele medewerkers vanuit de werkstimuleringstrajecten Mercator & Columbus.

Beschut
Zo konden er begin 2016 zeven medewerkers vanuit Nieuw Beschut starten in de Populierendreef. De medewerkers krijgen dagelijks begeleiding van een voorman van DSW. Op de achtergrond is een trajectbegeleider van DSW aanwezig om hun ontwikkeling te volgen en dit met de klantmanager van de gemeente te bespreken. Hierna bepalen we of het op termijn mogelijk is uit te stromen naar een baan in een reguliere werkomgeving.

Lean
De Populierendreef is ingericht voor eenvoudige werkzaamheden, zoals montagewerk voor Tasseron, stekjes knippen voor onze kwekerij, stickers plakken en diverse inpakwerkzaamheden. Begin maart zijn we begonnen met werkzaamheden voor diverse klanten van Synergy Health. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren en vouwen van washandjes. Om het werk nog efficiënter in te richten hebben we het bedrijf Lean2Succes uitgenodigd om naar de werkstromen te kijken. Samen met de medewerkers heeft Lean2Succes het proces voor het sorteren en vouwen van wasgoed een nieuwe vorm gegeven.

Werkstimuleringstraject Mercator
De Populierendreef biedt niet alleen mogelijkheden voor Beschut werk. Ook kandidaten uit het werkstimuleringstraject Mercator en Columbus kunnen hier aan de slag. In september 2015 ging het werkstimuleringstraject Mercator met acht kandidaten van start. Na een korte inwerkperiode werd een aantal kandidaten ingezet bij de Leestafel in Zoetermeer, Verstegen Kruiden in Rotterdam en DZB in Leiden. Vier kandidaten zijn uitgestroomd naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Werkstimuleringstraject Columbus
Begin 2016 startten er 32 kandidaten uit het werkstimuleringstraject Columbus. De eerste twee maanden volgde de groep gedurende enkele dagdelen de training Empowerment. Het doel van deze training was om de zelfredzaamheid van de kandidaten te vergroten. En met succes. Zes kandidaten startten bij een nieuwe pilot voor Pakketpost.nl in Voorhout. De rest van de kandidaten werden ingezet voor werkzaamheden bij o.a. de Leestafel. Na drie maanden zijn gestart: twee kandidaten op basis van een proefplaatsing bij de Hema in Wassenaar, twee kandidaten met een Taxi-opleiding met baangarantie, een kandidaat bij een tassenbedrijf en drie kandidaten bij Synergy Health in Voorburg.

« Terug naar overzicht
20160118 112522