DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

BAM Infra en Sociaal Werkbedrijf DSW tekenen overeenkomst voor inzet DSW-medewerkers

vrijdag 24 februari 2017

De gemeente Zoetermeer en BAM Infra hebben donderdag 19 januari jl. een overeenkomst getekend voor het onderhoud van de wijken Rokkeveen en Oosterheem. BAM infra en Sociaal Werkbedrijf DSW tekenden tegelijkertijd een inleen-overkomst voor de inzet van elf DSW-medewerkers. BAM is door de gemeente geselecteerd op basis van de toetsingscriteria omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid.

Social return
In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Nauwe samenwerking met bewoners en gemeente is daarin cruciaal. BAM en de gemeente zetten voor het onderhoud onder andere elf DSW-medewerkers in. De gemeente heeft er bij dit bestek voor gekozen om de inzet van elf DSW-medewerkers in het bestek op te nemen in plaats van de gebruikelijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-bijlage. De medewerkers gaan 1 maart aanstaande aan de slag.

Maar wat is SROI?
Het fenomeen Social Return On Investment (SROI) is er met name op gericht dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen om in te stromen bij een reguliere werkgever. Bedrijven zijn bij gemeentelijke aanbestedingen verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Een voorbeeld is het bestek ‘Integraal Onderhoud Zoetermeer Zuid Oost', wat de wijken Oosterheem en Rokkeveen betreft, uitgeschreven door de gemeente Zoetermeer. Wethouder Marc Rosier: ‘Bij onze inzet voor mooie schone wijken hebben we een goede partner gevonden voor Oosterheem en Rokkeveen. BAM heeft hierin ruime ervaring en hun inzet op social return en duurzaamheid maakt dat ze absoluut een goede partner zijn voor Zoetermeer’.

« Terug naar overzicht