Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Bestuur

DSW (de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken) heeft tot doel zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden en (het doen) uitvoeren van de sociale werkvoorziening voor personen met een sociale werkvoorzieningsindicatie.

DSW heeft secundair tot doel een mensontwikkelbedrijf in brede zin gericht op arbeid en zorg te zijn, waartoe onder andere activiteiten op het gebied van re-integratie en participatie in het kader van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet inburgering aangeboden kunnen worden.

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer.

DSW geeft uitvoering aan het werkvoorzieningsland in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waartoe niet alleen de deelnemende gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer behoren, maar ook de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten en Wassenaar.

Het bestuur van DSW bestaat uit vertegenwoordigers van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeentes. Met de overige gemeenten heeft DSW een inkooprelatie.

Dagelijks en Algemeen Bestuur

De leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn:

 • Margreet van Driel

  M. van Driel - voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur DSW - Wethouder gemeente Zoetermeer

 • Marc Rosier

  M. Rosier, lid Algemeen Bestuur, Wethouder gemeente Zoetermeer

 • Nadine Stemerdink

  N. Stemerdink, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur, Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Jan-Willem Rouwendal

  J.W Rouwendal, lid Algemeen Bestuur, Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

 • Björn Lugthart

  B. Lugthart, lid Algemeen Bestuur, Wethouder Rijswijk