Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

7 december 2017 - Algemeen Bestuur

Hieronder treft u aan de agenda en bijbehorende stukken voor de te houden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken op 7 december 2017 van 11.00 uur tot 12.30 uur. Locatie: Edelgasstraat 250 te Zoetermeer.

Agenda
Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen d.d. 23 november 2017
Concept verslag AB20171025
Eindrapport IROKO onderzoek consequenties andere vorm van samenwerking
Vaststellen normenkader controleprotocol 2017