Sociaal Werkbedrijf DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

20 februari 2019- Algemeen bestuur

Op 20 februari 2019 heeft het algemeen bestuur van DSW dhr. Lugthart als DB lid en als secretaris van AB en DB benoemd.