20-02-2019 | Algemeen Bestuur

Benoeming:

Op 20 februari 2019 heeft het algemeen bestuur van DSW dhr. Lugthart als DB lid en als secretaris van AB en DB benoemd.