DSW & Beschut Groen

‘Beschut Groen’ wil zeggen dat de werkomgeving veilig is en het werkgebied duidelijk begrensd en autoluw.

Vaardigheden en competenties

Onder begeleiding van een voorman van DSW verrichten de medewerkers groenwerk zoals schoffelen, harken, vegen en zwerfvuilruimen. Daarmee krijgen mensen vanuit een beschermde werkomgeving de gelegenheid buiten aan de slag te gaan. De voorman zorgt voor de veiligheid van de medewerkers en houdt zicht op de persoonlijke competenties en vaardigheden. Zoals respect tonen, resultaatgericht zijn, samenwerken, flexibel zijn en de regels nakomen. Allemaal belangrijke uitgangspunten voor DSW.

Video