Opdrachtgevers

DSW is de partner voor ondernemers uit de regio die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en invulling willen geven aan hun social return on investment (SROI).

Dit kunnen we doen door met een groep medewerkers, onder begeleiding van een voorman, werkzaamheden te verrichten bij u op de locatie. Individuele detacheringen behoren ook tot de mogelijkheden, net als het uitbesteden van uw productiewerkzaamheden bij ons op de locatie. Verder onderhouden wij het groen op bedrijventerreinen en in de openbare ruimte. 

Waarom zou u uw werk willen uitbesteden?

Dat kan om allerlei redenen zijn. Wellicht is uw eigen capaciteit (tijdelijk) niet toereikend, of focust u zich liever op uw core business. Of vanwege de tijdelijkheid van een bepaalde productie.  Bovendien kunnen repeterende werkzaamheden door uw bestaande werknemers worden ervaren als saai en eentonig waardoor de productiviteit omlaag gaat. Medewerkers van de DSW zijn juist gebaat bij dergelijke werkzaamheden, waardoor de productiviteit constant blijft. Het sociale aspect kan ook een rol spelen in uw overweging voor de inzet van medewerkers van DSW.

Participatiewet

Bovendien is sinds 2015 de participatiewet van kracht. Deze wet is er voor iedereen die kan werken, maar een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt.

Vanuit die wet moeten zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag. Werkgevers en de overheid hebben daarvoor afspraken gemaakt om de komende jaren te gaan zorgen voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit het UWV en de gemeente zijn er verschillende regelingen en subsidies. Zodat het voor u eenvoudiger en aantrekkelijker wordt om een baan te creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met een loonkostensubsidie, begeleiding op de werkplek of met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het werkgeversservicepunt in uw regio.

200105 DSW Website 1450

Social return on investment (SROI)

Als u inschrijft op een (gemeentelijke) aanbesteding, kan er een SROI-verplichting worden opgelegd. Dit betekent dat een percentage van de loonsom beschikbaar gesteld moet worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het standaard percentage is 5%. Hier kan op verschillende manieren invulling aan gegeven worden. De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan social return en maken gebruik van dezelfde bouwblokkenmethode:

https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/inkoop-aanbesteding_46638/item/social-return-of-investment-sroi_95830.html.

DSW kan u adviseren over de invulling van uw SROI.

200105 DSW Website 1515