Re-integratie trajecten

Voor kandidaten van de gemeente die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest biedt Leerwerkbedrijf DSW re-integratietrajecten.

Deze trajecten kunnen worden ingezet voor verschillende doelgroepen, denk hierbij aan statushouders of kandidaten met een bijstandsuitkering. Gedurende de trajecten doen kandidaten werkervaring op binnen DSW of op 1 van de externe locaties van DSW.

De kandidaten worden altijd begeleid en gecoacht door een voorman. Kandidaten leren werknemersvaardigheden en krijgen weer arbeidsritme. Het doel van de trajecten is inzicht krijgen in wat kandidaten kunnen en hen klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Wanneer de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar is, zal DSW een advies uitbrengen naar de gemeente over een passend vervolgtraject.

 
Contact

Wilt u meer weten over de re-integratietrajecten van DSW? Neem dan contact op met:

Lisette Waltman | Accounthouder Gemeenten | 06-20496888 | l.waltman@dswrijswijk.nl