Praktijk ervaringsplaatsen

Leerwerkbedrijf DSW biedt voor gemeenten werkervaringsplaatsen aan. De praktijk ervaringsplaats heeft als doel inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat. De kandidaat wordt op verschillende plaatsen binnen DSW ingezet.

Gedurende het hele traject wordt de kandidaat begeleidt door een voorman van DSW en een klantmanager/trajectbegeleider van de gemeente of DSW.

Het traject heeft een looptijd van drie maanden. Indien deze periode te kort is voor een goede inschatting van de arbeidsmogelijkheden van de kandidaat kan het traject eenmalig verlengd worden met drie maanden. Naar aanleiding van het advies over de kandidaat wordt een aansluitend en passend vervolg gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een werkplek met loonkostensubsidie zijn, een werkplek binnen DSW (Nieuw Beschut), dagbesteding, of vrijwilligerswerk.

Contact

Wilt u meer weten over de werkervaringsplaatsen van DSW? Neem dan contact op met:

Lisette Waltman | Accounthouder Gemeenten | 06-20496888 | l.waltman@dswrijswijk.nl