Bedrijfsscholen

In samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen uit de regio heeft Leerwerkbedrijf DSW verschillende bedrijfsscholen ontwikkeld. Het doel hiervan is het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Vanuit de gemeente kunnen kandidaten voor de verschillende bedrijfsscholen worden aangemeld. Momenteel zijn de volgende bedrijfsscholen actief:

De Atlas Fietsen Academy

Dit is een MBO1 /BBL opleiding tot assistent fietsenmaker.

Bij een entreeopleiding in BBL-vorm gaan kandidaten zonder diploma van de middelbare school (uitzondering hierop is een diploma van het praktijkonderwijs) een jaar lang 1 dag in de week naar school en 3-4 aan het werk bij een fietsenmaker. De werkgever draagt zorg voor de opleidingskosten en biedt de leerling een salaris voor de uren dat de leerling werkzaam is in het bedrijf. Na een jaar heeft de leerling een MBO 1 diploma op zak.

200105 DSW Website 1762

Bedrijfsschool Groen

DSW is in samenwerking met groenaannemers en een onderwijsinstelling in de regio de mogelijkheid aan het onderzoeken om een bedrijfsschool groen te starten in september 2020.

De opleiding is een combinatie van een MBO 1 en MBO 2 opleiding.  Gedurende de opleiding gaan leerlingen één tot twee jaar lang 1 dag in de week naar school en 3-4 aan het werk bij een groenaannemer. De werkgever draagt zorg voor de opleidingskosten en biedt de leerling een salaris. Na één tot twee jaar (afhankelijk van het niveau) heeft de leerling een mbo-diploma op zak.

Nieuw 22b Heijmans

De Schoonmaakacademie

Leerwerkbedrijf DSW is in samenwerking met het bedrijfsleven de mogelijkheid aan het onderzoeken om te starten met een schoonmaakopleiding.

Gedurende de opleiding gaan leerlingen 1 dag in de week naar school en 4 dagen aan het werk bij een schoonmaakbedrijf. De werkgever draagt zorg voor de opleidingskosten en biedt de leerling een salaris voor de uren dat de leerling werkzaam is in het bedrijf. Na een jaar heeft de leerling een MBO 1 diploma op zak.

200105 DSW Website 1858 1

Contact

Wilt u meer weten over de verschillende bedrijfsscholen, of wilt u kandidaten aanmelden? Neem dan contact op met: