[Notice] session_start() [function.session-start]: ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php/session) failed: Permission denied (13)

GET /top/nieuws/archief/pilot-alternatief-nieuw-beschut/

Line 381 in /var/www/vhosts/dswrijswijk.nl/httpdocs/framework/control/Session.php

Source

372 
373 			// Allow storing the session in a non standard location
374 			if($session_path) session_save_path($session_path);
375 
376 			// If we want a secure cookie for HTTPS, use a seperate session name. This lets us have a
377 			// seperate (less secure) session for non-HTTPS requests
378 			if($secure) session_name('SECSESSID');
379 
380 			if($sid) session_id($sid);
381 			session_start();
382 
383 			$this->data = isset($_SESSION) ? $_SESSION : array();
384 		}
385 
386 		// Modify the timeout behaviour so it's the *inactive* time before the session expires.
387 		// By default it's the total session lifetime

Trace

Pilot Alternatief Nieuw Beschut » DSW
DSW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.

Pilot Alternatief Nieuw Beschut

vrijdag 2 oktober 2015

DSW gaat in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg een deel van de pilot ‘alternatief voor nieuw beschut’ uitvoeren. Naast het project ‘Praktijkervaringsplaatsen’ en ‘Nieuw Beschut’ voor de gemeente Zoetermeer, is dit het derde nieuwe project na de komst van de Participatiewet.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Een gemeente regelt zelf hoe en in welke gevallen zij beschut werk aanbiedt. Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk 30.000 beschutte plekken te organiseren. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar (samenwerkingsverband Werk & Inkomen) hebben besloten onderzoek te doen naar een alternatief participatie-instrument voor deze doelgroep.

Onderzoek

Om het onderzoek naar dit alternatieve instrument goed uit te kunnen voeren is een bestek geschreven. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil met dit bestek de kandidaten, die aangewezen zijn op een beschutte werkplek, de mogelijkheid bieden te participeren op de arbeidsmarkt. De kandidaten krijgen de kans om, met behoud van uitkering, ervaring op te doen binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Uitwerking

Voor deze pilot gaat DSW samen met bedrijven op zoek naar mogelijkheden voor deze kandidaten. Veel bedrijven reageerden positief en willen meewerken aan de pilot.

Het project is op 1 oktober 2015 van start gegaan voor een periode van 6 maanden. De resultaten ervan zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg richtinggevend voor het vervolg. DSW en haar samenwerkingspartners doen er alles aan om de kandidaten een mooie pilot aan te bieden.

 

« Terug naar overzicht
Nieuw beschut